Branninnstruks

BRANN: 110
POLITI: 112
AMBULANSE: 113

Varsle: Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne.

Redde: Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.

Slokke: Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

Lukk dører og vinduer.
Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner,
samt korridorskiller og trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning.

Gjør deg kjent med:

  • Rømningsveier og nødutganger.
  • Hvor slokkeutstyr er plassert.

Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie.
Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret skal brukes.

Oppmøtested ved brann er: Inngang til Coop Prix, Lilleakerv.