Husordensregler

Husordensregler for Boligsameiet Lilleakerveien 37

Sameiet vårt utgjør et fellesskap som beboere hver for seg og sammen har ansvar for. Et godt forhold mellom beboere utvikler seg best ved at man direkte tar kontakt med hverandre og ikke stiller høyere krav til hverandre enn seg selv. For at dette fellesskapet skal fungere best mulig er det imidlertid nødvendig med noen grunnleggende ”trafikkregler”. Disse er:

§ 1. Bruk av gjesteparkeringsplasser

De fem parkeringsplassene ute er forbeholdt gjester. Selv ved kortere parkering oppfordres alle til å benytte sine respektive plasser inne i parkeringshuset. Husstander med mer enn en bil har mulighet til å leie en av to plasser inne i parkeringshuset. 1.a. Gjesteparkeringsbevis utstedes av sameiet – hver seksjon skal ha fem eksemplarer hver merket med seksjons- etasje- og oppgangsnummer. Parkeringsbevis skal ligge i frontruta på gjestens bil når bilen står på gjesteparkeringen. Gjesteparkeringsbeviset er ment for gjester og kan derfor ikke brukes for kjøretøy som er registrert på en person/arbeidsgiver til en person/e.l. som er bosatt i boligsameiet. Gjesteparkering bør ikke overskride 24 timer uten innhentet tillatelse fra styret.

1.b. Kortidsparkeringsbevis inntil 15 minutter for BEBOERE utstedes av sameiet – hver seksjon skal ha to eksemplarer hver. Parkeringsbevis kortidsparkering BEBOERE skal ligge i frontruta på egen bil når bilen står på gjesteparkeringen eller på indre område for på- eller avlessing.

1.c. Styret kan om nødvendig sette håndheving av parkeringsbestemmelsene ut til andre, som parkeringsselskap og/eller vaktmester. 1.d. Kostnader ved håndheving av regelverket belastes eier av det feilparkerte kjøretøyet i form av bøter ihht til enhver tid gjeldende offentlige satser på bøter for feilparkering.

§ 2. Dører og trappeoppganger

Dører som fører til fellesbod og garasje skal alltid være låst. Dersom problemer oppstår i automatikken til garasjeporten skal døren lukkes manuelt og styret underrettes om saken.

Benytt ikke trappeoppgangen til lagringsplass eller røykerom/private selskap etc. Påse at alminnelig ferdsel i trappeoppgangene ikke blokkeres. Barnevogner etc. må plasseres på en måte som tar hensyn til dette. Eiere/ Beboere har ansvar for å holde orden i trappene.

Snømåking, kosting og generell orden er opp til de enkelte husstander å gjennomføre. Hver husstand har ansvar fra sin trappeavsats og en etasje ned.

§ 3. Verandaer

Det er ikke tillatt å plassere usikrede verandakasser på verandakanten. Verandakasser vannes med forsiktighet slik at ikke naboer sjeneres.

Rist ikke gulvtepper fra verandaen, ut av vinduer eller i trappeoppgangen.

Verandaavløp skal ikke blokkeres. Verandaavløpet må renses for løv og skitt vår og høst. Vaskevann skal ikke tømmes i avløpet.

§ 4. Fellesområdet

Rydd opp leker o.l. etter bruk. Påse at ferdsel i gangvei ikke blokkeres.

Sykler henvises til de oppsatte sykkelstativene og anvist plass i garasjen.  

Hensetting av motoriserte kjøretøy, herunder motorsykler, mopeder og el-sparkesykler er ikke tillatt på fellesområdene. 

Seksjoner med plattinger ut mot gangvei henstilles om å holde disse pene og godt vedlikeholdte slik at det bidrar til et best mulig inntrykk av eiendommen.

Ved grilling og bruk av musikk skal det tas hensyn til naboene.

Bilkjøring på området skal kun skje ved av- og pålessing.

Ved bruk av balkongflagg skal man følge norske, generelle flaggregler;  opp tidligst kl 08.00, og ned senest kl 21.00 på sommeren, og om vinteren er dette kl 09.00 og kl. 15.00.

§ 5. Ro

Av hensyn til naboene skal det i alminnelighet være nattero i leilighetene etter kl 23.00. Festligheter som går utover disse grenser skal informeres om ved nabovarsel.  (Se også under §2)

Oppussings- og hagearbeid som medfører støy som vil forstyrre naboer skal kun utføres mellom kl. 07.00 og kl. 19.00 på hverdager. Lørdager og søndager skal det normalt ikke kunne utføres støyende arbeider med mindre egen tillatelse er innhentet fra styret.

§ 6. Diverse

a) Dersom man ønsker markiser skal disse være i samme farge og mønster som de som er benyttet  her allerede.

b) Husdyr er tillatt. Bruk alltid pose og ta hensyn til naboene. Utekatt er ikke tillatt.

c) Knytt alltid igjen søppelposer før du legger dem i søppelcontaineren.  Containere for papir, kartong og papp skal kun brukes til dette.  Det oppfordres til å brette samme kartonger og pappesker før de kastes.

d) Vær ekstra forsiktig med stearinlys, grill, sigarettglør og lignende. Husk at vi bor i trehus.

For at vi alle skal trives, er det fint om samtlige tar ansvar for at området vårt ser bra ut.